EN DIRECTE

Aquí em teniu, Senyor!


En directe o en diferit, els compromisos dels germanets i les germanetes:

El 8 d’agost a les 11h00 : Ordenació sacerdotal de 3 germanets

El 14 d’agost a les 19h30: Presa d’hàbit de les germanetes

El 15 d’agost a les 11h00: Primera professió de les germanetes

El 17 d’agost a les 11h00: Presa d’hàbit d’un germanet

El 18 d’agost a les 11h00: Primera professió dels germanets

El 24 d’agost a les 11h00: Ordenació diaconal d’un germanet