Mały Klasztor „Światłość Najświętszego Oblicza”

Choroń, Polska


Mali Bracia Baranka w Polsce│ Od kiedy Wspólnota Baranka obecna jest w Polsce, blisko Maryi z Jasnej Góry, często tu przyjeżdżaliśmy na kilka dni albo tygodni na misje, zwłaszcza na wspólne świętowanie Bożego Narodzenia, czy na spotkania ze świeckimi zaangażowanymi we Wspólnocie. Pomagaliśmy również aktywnie siostrom przy budowie Małego Klasztoru « Orientale Lumen » w Choroniu. To wszystko pomogło nam poznać ten piękny kraj i sprawiło, że coraz bardziej pragnęliśmy właśnie tutaj kontemplować Baranka i przeżywać nasz charyzmat.

Od 22 października 2013 r, we wspomnienie bł. Jana Pawła II w archidiecezji Częstochowskiej została erygowana fraternia małych braci. Odtąd rozpoczął się dla nas nowy etap : budowania naszego małego klasztoru « Światłość Najświętszego Oblicza ».
Chcielibyśmy mieszkać w miejscu sprzyjającym życiu kontemplacyjnemu, życiu braterskiemu i gdzie będziemy mogli przyjąć tych, którzy szukają Oblicza Chrystusa.

Rok 2016-2017│Podczas letniej kapituły, nasza Wspólnota zdała sobie sprawę z licznych potrzeb zarówno fraterni już istniejących jak i tych, które wznoszą swoje małe klasztory. Stąd też, jak w każdej rodzinie jedni członkowie rezygnują z czegoś dla dobra ogółu. Podobnie mali bracia, którzy dotychczas byli w Polsce, zostali posłani do innego rodzaju posługi w duchu niesienia pomocy innym wspólnotom,

Dlatego też w roku 2016/2017 nie będzie nas na stałe w Choroniu. Natomiast zapewniamy Was o naszej obecności duchowej. Będziemy pamiętać o Was w naszej modlitwie, prosząc Pana, by owe koleje losu, którymi kieruje Opatrzność przygotowywały duchowe, materialne i ludzkie fundamenty pod nasz mały klasztor „Światłość Najświętszego Oblicza”. Ufamy, że nasze nawrócenie i uległość Duchowi Świętemu będą Polsce najbardziej przydatne.

Prosimy, byście nadal przekazywali nam swoje intencje, które będziemy przedkładać na modlitwie Panu, gdziekolwiek byśmy nie byli. Zachęcamy Was też byście, podczas naszej nieobecności, odwiedzali małe siostry w Choroniu dzieląc z nimi czas na modlitwie i przyjaźni.

Jak się z nami skontaktować ?

Możecie do nas dzwonić i zostawić wiadomości na automatycznie sekretarce albo napisać do tego adresu:

Mali Bracia Baranka – Petits frères de l’Agneau
St Pierre
11 270 PLAVILLA
FRANCJA

Telefon komórkowy: (0048) 724 328 187
Telefon stacjonarnie/Fax: (+33) 4 68 23 06 65


Top