« Chodźcie, zobaczcie »

Młodzież 18-30 lat


Zapraszamy Was do naszych Małych Klasztorów, do Saint-Pierre,
do fraternii, w których mieszkamy :

w ciągu roku, aby zaczerpnąć wody żywej ze źródeł zbawienia ;
by nieustannie szukać i znajdować Jezusa, Baranka Bożego,
jako Nauczyciela i Pana;
uczyć się od Niego, zachowując Jego Słowo, a szczególnie Ewangelię,
« aby poznać serce Boga w Bożym Słowie » ;
sprawując i przeżywając piękno Liturgii ;
doświadczając prostoty i jedności w życiu wspólnym ;
głosząc z radością Dobrą Nowinę ubogim.
Na stronie Małego Klasztoru “Orientale Lumen” zamieszczamy zaproszenia na wigilie różnych świąt – korzystajcie z tych weekendów, by modlić się razem z nami. Zadzwońcie – umówimy się!

Latem do Saint-Pierre na rekolekcje Letnie rekolekcje 2018.
To dobry czas na spotkanie z Bogiem, pogłębienie przyjaźni z Jezusem, w świetle Misterium Baranka oraz na wspólne z innymi młodymi ludźmi, przyjaciółmi naszych fraternii w różych krajach Europy, zakosztowanie piękna i prostoty życia monastycznego.

na Wielki Tydzień do Saint-Pierre który jest sercem roku liturgicznego,
pełnym światła Miłości Boga do każdego człowieka.
Krok po kroku, w rytmie oficjum liturgicznego, dniem i nocą,
idziemy za Jezusem – od Namaszczenia w Betanii do Niedzieli Palmowej,
od Umywania nóg do Nocy w Getsemani,
od Pogrzebania do Pustego Grobu w poranek Zmartwychwstania…

____________________
¹ Święty Grzegorz Wielki
Top