Małe Klasztory Baranka

Promienie Światła Ewangelii
w świecie


Skromne i niskie, urządzone z prostotą domy, we wszystkim odzwierciedlające Ewangelię, pełne światła pokory i ubóstwa Naszego Pana Jezusa Chrystusa, z kaplicą otwartą dla wszystkich w centrum.

Pragniemy, by takie były małe klasztory Baranka, aby były one miejscami przejrzystymi, w których widoczna jest Miłość Boża, wzywającymi nas do przejścia z ciemności do światła, do życia w pokoju i braterskiej miłości.

Małe klasztory, zbudowane w sercu miasta czy na wsi, w samotności, są dla Wspólnoty miejscami, gdzie może ona prowadzić życie monastyczne, modląc się w ciszy. Są też miejscami formacji małych braci i sióstr, w których każdy karmi się Słowem Bożym.

Małe klasztory są także przystankiem w drodze dla tych, którzy je odwiedzają; są miejscem gościnnym, źródłem wody żywej, abyśmy wszyscy, bogaci i ubodzy, mogli razem poznawać szczęście płynące z Ewangelii.

Małe Siostry
Mały Klasztor “Orientale Lumen” (Światłość Wschodu)  w Choroniu, Polska
Mały Klasztor “Światłość Ubogich” w Béthune, Francja
Mały Klasztor “Maryja – Światłość Kościoła” w Wiedniu, Austria
Mały Klasztor Przemienienia w Navalón, Hiszpania
Mały Klasztor “Światłość Pokoju” w Granadzie, Hiszpania
Mały Klasztor “Światłość Zmartwychwstania” w Santiago, Chile
Mały Klasztor “Światłość Ewangelii” w Buenos Aires, Argentyna
Mały Klasztor “Lumen Christi” w Kansas City, Stany Zjednoczone
Mały Klasztor “Światłość Świętego Spotkania”w Marsylii, Francja
Mały Klasztor “Pogodna Światłość”w Saint Pierre, Francja
Mały Klasztor “Światłość Niepokalanej”w Lyonie, Francja (w budowie)
Mały Klasztor “Światłość Baranka”w Barcelonie, Hiszpania (w planach)

Mali Bracia
Mały Klasztor “Lumen Crucis” w Navalón, Hiszpania
Mały Klasztor “Światłość Maryi, Bogurodzicy” – Kansas City, USA
Mały Klasztor “Światłość Najświętszego Oblicza” w Choroń, Polska (w budowie)

 

Saint-Pierre

 

Ziemia dla Boga

 

Dwadzieścia lat temu otrzymaliśmy pewien teren w departamencie Aude, na południu Francji, piętnaście kilometrów od Fanjeaux, miasteczka, w którym św. Dominik przebywał przez prawie dziesięć lat i które stało się kolebką Zakonu Kaznodziejskiego. Nosi on nazwę « Saint-Pierre » i jest dziś dla Wspólnoty « domem rodzinnym ».

W tym szczególnym miejscu modlitwy i kontemplacji uczymy się prostego i ubogiego życia, zdając się na Opatrzność, w braterskiej jedności służąc sobie nawzajem w pokorze i radości oraz wspólnej pracy, jakiej wymaga utrzymanie tak dużego terenu.

Saint-Pierre jest ziemią dla Boga, gdzie wszyscy, pielgrzymi, młodzież, przyjaciele, rodziny i najubożsi spośród naszych braci mogą zatrzymać się i powrócić do źródła Ewangelii.

Gdzie znaleźć nocleg blisko Saint Pierre – kilka wskazówek

Top