Saint-Pierre

Fanjeaux, France


Petit monastère Lumière Joyeuse
Saint-Pierre
11270 Plavilla
Tel. 04 68 60 53 11

Saint-Pierre, une terre pour Dieu | En ce lieu privilégié, voué à la prière et à la contemplation, nous apprenons à vivre simplement et pauvrement, abandonnés à la Providence, dans la communion fraternelle, le service humble et joyeux et les travaux que requiert l’entretien de ce grand terrain.
______________________________________________________

Le petit monastère Lumière Joyeuse à Saint-Pierre | Aujourd’hui, la Communauté compte 160 sœurs et grâce à votre aide, « Saint-Pierre » restera la « maison de famille » de notre Communauté grandissante ! Ce petit monastère à Saint-Pierre permettra :
- d’accueillir les nouvelles vocations
- à nos sœurs âgées et malades de demeurer au milieu de nous
- d’ouvrir plus largement notre table à tous et en particulier aux plus démunis, qui viennent se ressourcer dans la prière et la vie fraternelle.

Vous pouvez suivre pas à pas la construction |
- Mai 2017
- Juin 2017
- Juillet 2017

Venez nombreux le 29 Septembre ! | Invitation à la bénédiction

Soutenez notre projet |

ou rendez-vous à la page comment nous aider.

Pourquoi ce nom : “Lumière Joyeuse”? | A l’heure du soleil couchant le 22 février 1993 en la fête de la Chaire de Saint Pierre nous arrivons au lieu-dit « Bergerie Saint-Pierre ». On est à 15 km de Fanjeaux, là où Saint Dominique reçut le charisme qui donnerait naissance à l’Ordre des Prêcheurs. Le soleil était si beau à son couchant, une « boule de feu » qui embrasait l’horizon, comme aux premiers temps de l’Ordre lorsque Saint Dominique notre Père priant pour connaître le lieu où construire le premier monastère de ses sœurs vit tout soudain une « boule de feu » qui lui en indiquait l’endroit. Ce soir-là la « Bergerie Saint-Pierre » inondée de Lumière s’apprêtait à accueillir d’autres « agneaux » et le 22 février 1994 Saint-Pierre devenait notre lieu communautaire. Ainsi, le « Petit Monastère », mémoire de tous ces événements, a reçu le nom de « Lumière Joyeuse », premiers mots de l’hymne qui chante le Christ « Lumière Joyeuse » qui demeure et triomphe des ténèbres quand vient le soir et que tombe la nuit sur tant de cœurs qui peinent et souffrent : « Lumière Joyeuse » celle qui irradie au cœur de l’Église « la Joie de l’Évangile ».

Liturgie
Le dimanche, messe à 11h,
vêpres suivies de l’adoration à 18h
Pendant le temps du Carême : vigile chaque samedi soir à 23h et vêpres du dimanche à 17h30
En semaine, messe à 12h
Programme Semaine Sainte

Pour les jeunes : Retraite monastique internationale du 1er au 10 aout 2017. Voir à la page Jeunes.

- Indications pour trouver un hébergement près de Saint-Pierre -

Haut de page
Petites soeurs de l’Agneau
Petit monastère Lumière Joyeuse
Saint Pierre
11270 Plavilla
Tel. 04 68 60 53 11
Nasze miejsce wspólnotowe, “rodzinne”… na południu Francji

Saint-Pierre, Ziemia dla Boga | W tym uprzywilejowanym miejscu, poświęconym modlitwie i kontemplacji, uczymy się prostego i ubogiego życia, zdane na Opatrzność, zachowując braterską jedność, służąc w radości i pokorze i pracując przy utrzymaniu tego dużego terenu.
______________________________________________________

Mały Klasztor Lumière Joyeuse (Pogodna Światłość) w Saint-Pierre | Wspólnota liczy dziś 160 sióstr. Dzięki Waszej pomocy Saint Pierre może pozostać „domem rodzinnym” naszej coraz liczniejszej Wspólnoty.
W lipcu 2015r. otrzymałyśmy pozwolenie na budowę i po rocznych przygotowaniach, prace budowlane zostały rozpoczęte w czerwcu 2016r. Możecie teraz śledzić budowę tego Małego Klasztoru, dzięki któremu:
- będziemy mogły przyjmować nowe powołania
- nasze starsze siostry będą mogły pozostać pośród nas
- więcej osób potrzebujących, którzy przyjeżdżają tu, by odnaleźć nowe siły w modlitwie i życiu braterskim znajdzie miejsce przy naszym stole.

Zdjęcia z budowy | Zobaczcie, jak postępują prace
- Budowa w Saint Pierre 04.2017

Jak wesprzeć ten projet | Dary ONLINE
lub przez stronę Potrzebujemy waszej pomocy.

Skąd nazwa „Pogodna Światłość”? | 22 lutego 1993 roku, w porze zachodzącego słońca, w święto Katedry św. Piotra dotarliśmy do tego miejsca, które nazywało się „Owczarnia Saint-Pierre (św. Piotra)” Miejsce to znajduje się w odległości 15km od Fanjeaux, gdzie święty Dominik otrzymał charyzmat , z którego narodził się Zakon Kaznodziejski. Pięknie wyglądał ten zachód słońca, „ognistej kuli”, która rozpalała swym płomieniem cały horyzont, jak w pierwszych chwilach istnienia Zakonu, kiedy nasz Ojciec św. Dominik modląc się o miejsce na budowę pierwszego klasztoru sióstr zobaczył nagle „ognistą kulę” wskazującą mu to miejsce. Tego wieczoru „Owczarnia Saint-Pierre (św. Piotra)” , pełna Światła, otworzyła swoje progi dla nowych „baranków”, a 22 lutego 1994 roku oficjalnie została naszym miejscem wspólnotowym. Dlatego też Mały Klasztor, na pamiątkę tych wydarzeń, otrzymał nazwę „Pogodna Światłość”. Są to także pierwsze słowa hymnu na cześć Chrystusa – Pogodnej Światłości, która nie zna zachodu i odnosi zwycięstwo nad ciemnością wieczoru i nocy zapadającej w udręczonych i cierpiących sercach. Ta „Pogodna Światłość” rozpala w sercu Kościoła „Radość Ewangelii”.

- Noclegi w pobliżu Saint Pierre -

Więcej informacji na stronie po francusku.