Saint-Pierre

Fanjeaux, France


Petites soeurs de l’Agneau
Petit monastère Lumière Joyeuse
Saint Pierre
11270 Plavilla
Tel. 04 68 60 53 11
Nasze miejsce wspólnotowe, “rodzinne”… na południu Francji

Saint-Pierre, Ziemia dla Boga | W tym uprzywilejowanym miejscu, poświęconym modlitwie i kontemplacji, uczymy się prostego i ubogiego życia, zdane na Opatrzność, zachowując braterską jedność, służąc w radości i pokorze i pracując przy utrzymaniu tego dużego terenu.
______________________________________________________

Mały Klasztor Lumière Joyeuse (Pogodna Światłość) w Saint-Pierre | Wspólnota liczy dziś 160 sióstr. Dzięki Waszej pomocy Saint Pierre może pozostać „domem rodzinnym” naszej coraz liczniejszej Wspólnoty.
W tym Małym Klasztorze możemy:
- przyjmować nowe powołania,
- zamieszkiwać wspólnie z naszymi starszymi i chorymi siostrami,
- ugościć przy naszym stole wiele osób potrzebujących, którzy przyjeżdżają tu, by odnaleźć nowe siły w modlitwie i życiu braterskim.

- Noclegi w pobliżu Saint Pierre -

Więcej informacji na stronie po francusku.