Saint-Pierre

Fanjeaux, France


Petites soeurs de l’Agneau
Petit monastère Lumière Joyeuse
Saint Pierre
11270 Plavilla
Tel. 04 68 60 53 11
Nasze miejsce wspólnotowe, “rodzinne”… na południu Francji

Saint-Pierre, Ziemia dla Boga | W tym uprzywilejowanym miejscu, poświęconym modlitwie i kontemplacji, uczymy się prostego i ubogiego życia, zdane na Opatrzność, zachowując braterską jedność, służąc w radości i pokorze i pracując przy utrzymaniu tego dużego terenu.
______________________________________________________

Mały Klasztor Lumière Joyeuse (Pogodna Światłość) w Saint-Pierre | Wspólnota liczy dziś 160 sióstr. Dzięki Waszej pomocy Saint Pierre może pozostać „domem rodzinnym” naszej coraz liczniejszej Wspólnoty.
Niedawno zakończona została budowa Małego Klasztoru, dzięki któremu:
- będziemy mogły przyjmować nowe powołania
- nasze starsze siostry będą mogły pozostać pośród nas
- więcej osób potrzebujących, którzy przyjeżdżają tu, by odnaleźć nowe siły w modlitwie i życiu braterskim znajdzie miejsce przy naszym stole.

Mały Klasztor już został ukończony i poświęcony! | Dziękujemy wszystkim za pomoc!

- Noclegi w pobliżu Saint Pierre -

Więcej informacji na stronie po francusku.