Wspólnota Baranka

« Wysławiam Cię Ojcze, że objawiłeś te rzeczy maluczkim¹… »


Nowa gałąź wyrastająca z pnia Zakonu Kaznodziejskiego│ Wspólnota Baranka została założona we Francji przez małą siostrę Marie. 17 grudnia 1981r. ksiądz biskup Michel Kuehn z Chartres oficjalnie zatwierdził fundację Wspólnoty, a 6 lutego 1983 r. została ona przyjęta w diecezji Perpignan przez księdza arcybiskupa Jean’a Chabbert’a, biskupa Perpignan. 16 lipca 1983r. ojciec Vincent de Couesnongle, ówczesny generał Zakonu Kaznodziejskiego uznał, że Wspólnota jest « nową gałęzią wyrastającą z pnia Zakonu Kaznodziejskiego ».

Wspólnota gromadzi dziś ponad sto sześćdziesiąt małych sióstr i około trzydziestu małych braci. Mają oni ten sam charyzmat wyrażony w « Postanowieniu Życia » i tą samą liturgię, często sprawowaną wspólnie. Ich życie domowe jest jednak całkowicie oddzielne.

Od 1996r. kardynał Christoph Schönborn OP, arcybiskup Wiednia w Austrii, jest biskupem odpowiedzialnym za Wspólnotę.

Kiedy wybrany został papież Franciszek│ W 1994 roku, Ks. Biskup Jorge Mario Bergoglio przyjął nas – małych braci i siostry w swojej diecezji, abyśmy mogli założyć w niej nasze małe fraternie. Tak oto przez około dwadzieścia lat byliśmy pośród owiec z jego trzody. On naprawdę znał te swoje owce po imieniu, bo już na drugi dzień po wyborze na papieża wezwał do siebie, wraz z Kard. Christoph’em Schönbornem, wszystkich małych braci i małe siostry Baranka, którzy znajdowali się wtedy w Rzymie. Z radością dzielimy się z wami zachętą i ojcowską troską, jaką nam wówczas okazał: „Dziękuję za to, co robicie w Kościele. Jan Paweł II i papież Benedykt z naciskiem powtarzali, że bardziej niż nauczycieli potrzeba nam świadków. Wy macie wielką zdolność składania świadectwa. Jest to czysta łaska. Zachowajcie ją. Świadectwo waszego życia poprzez modlitwę, liturgię, proszenie o codzienny chleb, auto-stop, jest świadectwem ubóstwa i radości. Za to was ludzie kochają i ja również chcę wam za to bardzo podziękować”. (Papież Franciszek 15 marca 2013r.) Następnie rozmawialiśmy z papieżem i rozmowa ta wyryła się w naszych sercach „córek i synów Kościoła”. Dziś nadal w nich rozbrzmiewa, jako coraz bardziej naglące wezwanie do tego, by żyć według Ewangelii… „w radości Ewangelii”! Niech błogosławieństwo papieża ogarnie was wszystkich, każdego z was…

Łaska nowych fraterni│Fraternie Wspólnoty Baranka rozsiane są po Europie, Ameryce Południowej i Stanach Zjednoczonych.
Wspólnota jest obecna w następujących krajach: we Francji (Tuluza, Marsylia, Avignon, Béthune, Lyon, Rennes, Paryż i « Saint-Pierre »), w Hiszpanii (Madryt, Barcelona, Walencja, Granada), we Włoszech (Rzym), w Austrii (Wiedeń), w Niemczech (Münster), w Polsce (Choroń, k/ Częstochowy), w Stanach Zjednoczonych (Kansas City), w Argentynie (Buenos Aires) i w Chile (Santiago).

Rodzina Baranka│Do Wspólnoty małych braci i sióstr przynależą również osoby świeckie, zarówno niezamężne, jak i żyjące w rodzinach, młodzież i dzieci, a także księża diecezjalni. Stanowią oni « Rodzinę Baranka ».
Każdy odpowiednio do swego stanu życia i tam, gdzie się znajduje podejmuje zaangażowanie życia zgodnego z misterium Baranka, które wyraża dewiza Wspólnoty: « Zraniony, nigdy nie przestanę kochać ».

Więcej informacji na stronie małych sióstr i braci w Choroniu.

 

____________________
¹    cf. Mt 11,25
Top