Potrzebujemy
waszej pomocy

Dziękujemy !


Dary są jedynym źródłem dochodu dla Wspólnoty; jeżeli więc pragniecie wesprzeć życie Wspólnoty, to liczymy na waszą pomoc, aby móc budować małe klasztory, utrzymywać i rozbudowywać Saint Pierre, prowadzić codzienne życie. Każdego roku, odpowiadając na Boże wezwanie, dołączają do Wspólnoty młodzi ludzie. Dzięki waszej hojności, pomysłowości, zdolnościom i gotowości do pomocy, możliwe jest spełnianie naszej misji w świecie.

Ofiary na rzecz małych sióstr
przekaz na :
Małe Siostry Baranka
ul. Częstochowska 4
Choroń
42-360 Poraj
Tel. (+48) 508 981 479

Nasze konto: WSPÓLNOTA BARANKA MAŁE SIOSTRY BARANKA – DOMINIKANKI
ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta: 90 1050 1142 1000 0023 0544 4826 PLN

 DZIĘKUJEMY!

Top