Małe Klasztory Baranka

Promienie Światła Ewangelii
w świecie


Skromne i niskie, urządzone z prostotą domy, we wszystkim odzwierciedlające Ewangelię, pełne światła pokory i ubóstwa Naszego Pana Jezusa Chrystusa, z kaplicą otwartą dla wszystkich w centrum.

Pragniemy, by takie były małe klasztory Baranka, aby były one miejscami przejrzystymi, w których widoczna jest Miłość Boża, wzywającymi nas do przejścia z ciemności do światła, do życia w pokoju i braterskiej miłości.

Małe klasztory, zbudowane w sercu miasta czy na wsi, w samotności, są dla Wspólnoty miejscami, gdzie może ona prowadzić życie monastyczne, modląc się w ciszy. Są też miejscami formacji małych braci i sióstr, w których każdy karmi się Słowem Bożym.

Małe klasztory są także przystankiem w drodze dla tych, którzy je odwiedzają; są miejscem gościnnym, źródłem wody żywej, abyśmy wszyscy, bogaci i ubodzy, mogli razem poznawać szczęście płynące z Ewangelii.

Małe Siostry
Mały Klasztor “Orientale Lumen” (Światłość Wschodu)  w Choroniu, Polska
Mały Klasztor “Światłość Ubogich” w Béthune, Francja
Mały Klasztor “Maryja – Światłość Kościoła” w Wiedniu, Austria
Mały Klasztor Przemienienia w Navalón, Hiszpania
Mały Klasztor “Światłość Pokoju” w Granadzie, Hiszpania
Mały Klasztor “Światłość Zmartwychwstania” w Santiago, Chile
Mały Klasztor “Światłość Ewangelii” w Buenos Aires, Argentyna
Mały Klasztor “Lumen Christi” w Kansas City, Stany Zjednoczone
Mały Klasztor “Światłość Świętego Spotkania”w Marsylii, Francja
Mały Klasztor “Pogodna Światłość”w Saint Pierre, Francja
Mały Klasztor “Światłość Niepokalanej” – Lyon, Francja
Mały Klasztor “Światłość Maryi, stojącej pod krzyżem” – Laferrere, Argentyna (w budowie)
Mały Klasztor “Światłość Baranka”w Barcelonie, Hiszpania (w planach)
Mały Klasztor w Madrycie – Hiszpania (w planach)

Mali Bracia
Mały Klasztor – Saint-Pierre, Francja
Mały Klasztor “Lumen Crucis” w Navalón, Hiszpania
Mały Klasztor “Światłość Maryi, Bogurodzicy” – Kansas City, USA
Mały Klasztor “Światłość Nazaretu” – Buenos Aires, Argentyna
Mały Klasztor “Światłość Najświętszego Oblicza” w Choroń, Polska (w budowie)

 

Saint-Pierre

 

Ziemia dla Boga

 

Dwadzieścia lat temu otrzymaliśmy pewien teren w departamencie Aude, na południu Francji, piętnaście kilometrów od Fanjeaux, miasteczka, w którym św. Dominik przebywał przez prawie dziesięć lat i które stało się kolebką Zakonu Kaznodziejskiego. Nosi on nazwę « Saint-Pierre » i jest dziś dla Wspólnoty « domem rodzinnym ».

W tym szczególnym miejscu modlitwy i kontemplacji uczymy się prostego i ubogiego życia, zdając się na Opatrzność, w braterskiej jedności służąc sobie nawzajem w pokorze i radości oraz wspólnej pracy, jakiej wymaga utrzymanie tak dużego terenu.

Saint-Pierre jest ziemią dla Boga, gdzie wszyscy, pielgrzymi, młodzież, przyjaciele, rodziny i najubożsi spośród naszych braci mogą zatrzymać się i powrócić do źródła Ewangelii.

Gdzie znaleźć nocleg blisko Saint Pierre – kilka wskazówek

Top