Mały Klasztor
Lumen Christi

Kansas City, USA


Little sisters of the Lamb

36 South Boeke Street
Kansas City, KS 66101
USA
Tel./ Fax (+1) 913 621 1727

Więcej informacji na stronie po angielsku.