Mały Klasztor
Orientale Lumen (Światłość Wschodu)

Choroń, Polska


Małe Siostry Baranka
ul. Częstochowska 4
Choroń
42-360 Poraj
POLSKA
Tel. (+48) 508 981 479

Małe Siostry Baranka
W Polsce jesteśmy od 2001r. w archidiecezji częstochowskiej,
blisko Matki Baranka na Jasnej Górze.
Wpatrując się w Jej zranione Oblicze
uczymy się jak nigdy nie przestawać kochać.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

Uwaga: od 8 lipca do września następuje przerwa w odprawianiu liturgii w naszej kaplicy.

W Małym Klasztorze uczymy się

nieustannej modlitwy w rytmie Słowa, jakie Kościół daje na każdy dzień i świątecznych, długich liturgii.

Wigilie Świąt i Uroczystości to kilkugodzinne czuwania, aby wspólnie przeżywać tajemnicę danego święta z pomocą psalmów, czytań biblijnych, rozważań Ojców Kościoła, śpiewów… przedłużające się w godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Życie w małym klasztorze Baranka to także dobra i radosna
szkoła życia wspólnego we wzajemnej miłości.
Modlitwa, dzielenie się światłem Słowa, studium,
wsłuchiwanie się w tych, których Pan tu przyprowadza,
wspólna praca, ale też milczenie i prostota życia
uczy nas przebywania z Jezusem,
który nazywa nas swymi przyjaciółmi.

„Orientale Lumen” – Światłość Wschodu
Taka jest nazwa naszego klasztoru. Jest on miejscem,
w którym przygotowujemy się do misji,
dokądkolwiek nas zaprowadzi Baranek,
i już je przeżywamy w życiu wspólnym i w wędrowaniu,
żebrząc o chleb w bliższej czy dalszej okolicy.

„Światło Wschodu oświeca Kościół powszechny,
od kiedy rozbłysło nad nami „Wschodzące Słońce” (Łk 1,78),
Jezus Chrystus, nasz Pan, którego wszyscy chrześcijanie
wzywają jako Odkupiciela człowieka i nadzieję świata”

Jan Paweł II, List Apostolski „Orientale Lumen”.

Mali Bracia Baranka
W 2012r. Wspólnota po raz pierwszy posłała do Polski braci.

Rodzina Baranka
Do Wspólnoty, także w Polsce, przynależą kapłani Baranka
oraz ludzie świeccy w różnym wieku i z różnych miast.

Bóg pisze historię poprzez małe wydarzenia codzienności.
Prosimy o modlitwę, abyśmy były Mu w niej wierne,
prosimy też o pomoc materialną w wypełnianiu naszej misji.
Tych, którzy chcieliby pomóc nam w pracy
przy utrzymaniu klasztoru prosimy o kontakt z nami.

Za wszystko odwdzięczamy się modlitwą pełną ufności
wobec Tego, który powiedział:
„Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni
aż do skończenia świata”.

Top