Mały Klasztor
Światłość Ubogich

Béthune, France


Petites soeurs de l’Agneau
168, rue Juvénal Bienaimé
62400 BETHUNE
FRANCE
Tel. (+33) 3 21 54 28 11

Więcej informacji na stronie po francusku.