Potrzebujemy
waszej pomocy

Dziękujemy !


Dary są jedynym źródłem dochodu dla Wspólnoty; jeżeli więc pragniecie wesprzeć życie małych braci, to liczymy na waszą pomoc, aby móc budować małe klasztory, utrzymywać i rozbudowywać Saint Pierre, prowadzić codzienne życie. Każdego roku, odpowiadając na Boże wezwanie, dołączają do Wspólnoty młodzi ludzie. Dzięki waszej hojności, pomysłowości, zdolnościom i gotowości do pomocy, możliwe jest spełnianie naszej misji w świecie.

Ofiary na rzecz małych braci
przekaz na :
Mali Bracia Baranka
ul. Częstochowska 4
Choroń
42-360 Poraj
Tel. (+48) 724 328 187

Jak wesprzeć Mały Klasztor Baranka « Światłość Najświętszego Oblicza »

DZIĘKUJEMY!